Previous Next ...

Bán xe Yamaha Dòng khác Đã sử dụng Giá 12.000.000 đ tại Quận Thủ Đức


Nguyen thi hong hanh cần bán Mua xe mới bán xe cũ Nữ đi Giá:12.000.000 đ
Vì muốn đổi xe mới ,nên muốn bán xe này.Xe Nữ đi,từ thời sinh viên đến giờ,nay đủ tiền mua xe mới,Xe không có sữa chữa,không thay thế nhiều,Xem xe tại nhà..Vì xe mua lại có giấy tờ đầy đủ chỉ gửi lại cà vẹt,và viết giấy tay..

Thông tin liên hệ:
Tên:Nguyen thi hong hanh
SĐT: 0973040072

Xem Video Đánh Giá/Review: Xe máy Mua xe mới bán xe cũ Nữ đi

0 nhận xét: