Những hệ thống hỗ trợ như kiểm soát ổn định, quản lý hợp lực kéo chủ động và hệ thống đánh lái trục sau giúp Porsche Cayenne dễ dàng băng qu...

Báo Zing: Khả năng off-road của Porsche Cayenne

Những hệ thống hỗ trợ như kiểm soát ổn định, quản lý hợp lực kéo chủ động và hệ thống đánh lái trục sau giúp Porsche Cayenne dễ dàng băng qua các địa hình khó.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: http://news.zing.vn/video-kha-nang-off-road-cua-porsche-cayenne-post889968.html

Toàn Thiện-Văn Trọng

Tìm kiếm:✨

  • Porsche Cayenne, Quản Lý Hợp Lực Kéo, Địa hình, Kiểm soát, Ổn định

0 nhận xét: