Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/new-zealand-de-xuat-tro-gia-xe-tha...

Báo VNEWS: New Zealand đề xuất trợ giá xe thân thiện môi trường

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/new-zealand-de-xuat-tro-gia-xe-than-thien-moi-truong

New Zealand sẽ trợ giá cho các xe chạy điện, xe xăng-điện hoặc xe tiết kiệm nhiên liệu, với hy vọng việc hỗ trợ tài chính sẽ khiến người tiêu dùng bớt đắn đo trước việc chuyển đổi sang các "phương tiện Xanh" – động thái được dự đoán có thể tác động đáng kể tới cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tìm kiếm:✨

  • Trợ giá, Chạy điện, New zealand, Tiết kiệm nhiên liệu, Đắn đo, Thân thiện, Biến đổi khí hậu, Chuyển đổi, Đề xuất, Động thái, Người tiêu dùng, Cuộc chiến, Đáng kể, Môi trường, Xanh

0 nhận xét: