Bạn đã tìm ra đáp án của bao nhiêu bức hình? Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: http...

Báo VietnamNet: Đáp án Thử tài tinh mắt ngày 14/8

Bạn đã tìm ra đáp án của bao nhiêu bức hình?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/trac-nghiem/dap-an-thu-tai-tinh-mat-ngay-14-8-559000.html

Bức hình thứ 1: Một chiếc cốc bị lạc vào thế giới của thể thao.

Bức hình thứ 2: Bạn đã nhìn thấy hình ngôi sao 4 cánh chưa?

Bức hình 3: Cánh cửa bị thiếu ổ tra chìa khóa.

Khánh Hòa

Tìm kiếm:✨

  • Đáp án, Hình ngôi sao, Lạc vào, Cánh cửa, Chìa khóa, Tìm ra, Thể thao, Thế giới

0 nhận xét: