Để hết chói mắt tài xế phía sau nhanh chóng xuống xe dùng bình sơn đen phun vào 2 đèn hậu xe container phía trước. Bài viết này thuộc danh m...

Báo Zing: Bị chiếu chói mắt, tài xế lấy sơn xịt đen đèn xe khác

Để hết chói mắt tài xế phía sau nhanh chóng xuống xe dùng bình sơn đen phun vào 2 đèn hậu xe container phía trước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: http://news.zing.vn/video-bi-chieu-choi-mat-tai-xe-lay-son-xit-den-den-xe-khac-post977155.html

Video: Vũ Huy/ MXHGT

Tìm kiếm:✨

  • Chói mắt, Xe container, Bình Sơn, Đen, Xuống xe, Phun, Tài xế, Phía trước, Phía sau

0 nhận xét: